Boeken

BOEKEN VAN MIJN HANDVoor meer recensies klik door naar de website van De Nieuwe Zuil


Links & rechts in Dialoog 2020

ISBN 9789492639530


Toen Sid Lukkassen in de Tweede Kamer zijn bevindingen presenteerde en daarna een foto nam met de vrolijk lachende Zihni Özdil van GroenLinks, veroorzaakte dit een rel die Nederland in zijn greep hield. Özdil twitterde de foto en boze linkse mensen vonden dat dit absoluut niet kon: een weldenkende progressief die zich vrijwillig associeert met “iemand als Sid Lukkassen”. Toch bleken honderden mensen sterk te hechten aan een partij-overstijgende dialoog: zij financierden de uitgave van een boek waarin de auteur met linkse denkers correspondeert. Dit boek bundelt de briefwisselingen.


U ontvangt hier een gesigneerd exemplaar.
Klik op "GESIGNEERD", rechts onder het boek, om te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals bijvoorbeeld een naam.
Kosten €25,- inclusief verzendkosten en een woord van Dr. Sid Lukkassen.

"Van Sid Lukkassen leerde ik wat échte diversiteit is. Zijn achterban bestaat uit alle lagen, rassen en klassen van de samenleving en wij van links kunnen daar nog een puntje aan zuigen." – Zihni Özdil


KERKGANGERS EN ZUILENBOUWERS 2018

ISBN 9789082944204


Het begrip ‘linkse kerk’ kent iedereen: hoe sterk is de politieke correctheid? Mogen we sinds Pim Fortuyn weer ‘alles zeggen’? Velen houden hun mening angstvallig voor zich – bang voor de effecten op hun reputatie, carrière, relaties en financiën.

In dit boek brengt dr. Sid in kaart hoe het burgers ondanks hun wettelijke recht op vrije meningsuiting, tóch erg moeilijk wordt gemaakt om zich te uiten over thema’s als immigratie, integratie, islam en identiteit.

Mensen vrezen te worden weggezet als ‘racist’ of ‘extremist’ – soms wekt dit zelfs demonstraties door tegenstanders op.


Kosten €20,32 via Amazon. Klik op "BESTEL BOEK"

Wil je een gesigneerd exemplaar? Klik op de 2e button om dit te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals bijvoorbeeld een naam.
Kosten €20,00 + €4,- Verzendkosten. Klik op "GESIGNEERD"

"Sid Lukkassen is een haarscherpe denker met een voorliefde voor het doorprikken van postmoderne onzin en malle intellectuele modes." – Paul Cliteur


LEVENSLUST EN DOODSDRIFT 2017

ISBN 9492161512


De zomer en herfst van 2017 stonden in het teken van de ophanden zijnde ondergang van West-Europa. Onder meer GeenStijl, De Correspondent en De Groene Amsterdammer mengden zich in het debat. Eerst was er maandenlang een debat over het cultuurmarxisme, vervolgens ontstond er een polemiek over de vertaling van Spenglers Ondergang van het Avondland. Maar steeds wanneer het linksliberale opinielandschap de doctrine van het cultuurmarxisme definitief probeert te bezweren, verschijnen er weer nieuwe intellectuelen die de handschoen opnemen.

Gesigneerd exemplaar? Klik op de button om dit te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals bijvoorbeeld een naam.
Kosten €22,00 + €4,- Verzendkosten. Klik op "GESIGNEERD"

"Lukkassen is degene die het diepst deze historische en filosofische materie is ingedoken. Je hoeft het niet met zijn conclusies eens te zijn, om te zien dat zijn critici op de man spelen en de inhoudelijke discussie vermijden." – Eric C. Hendriks


DE DEMOCRATIE EN HAAR MEDIA 2017

ISBN 9492161230


Toen Lukkassen als gemeenteraadslid actief was, maar ook tijdens zijn traineeships bij het Europees Parlement en in de Tweede Kamer belandde hij in een wereld die nog grotendeels uitging van het wereldbeeld van Thorbecke uit de negentiende eeuw, toen communicatie tussen politiek, media en burgers nog langzaam verliep. Thorbeckes ideaalbeeld voor een goede politicus was dat van een verlicht staatsman, iemand die voldoende afstand kon nemen van de kiezer en van de waan van de dag om zo tot bezinning en reflectie te komen. Maar dat ideaalbeeld is anno vandaag totaal niet meer realistisch. Vandaag is er veel sneller en vaker interactie tussen vertegenwoordigers onderling, met de media en met hun kiezers – met verstrekkende gevolgen.

Gesigneerd exemplaar? Klik op de button om dit te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals bijvoorbeeld een naam.
Kosten €28,00 + €4,- Verzendkosten. Klik op "GESIGNEERD"


"Indrukwekkend, verontrustend, vlijmscherp." – Dirk Verhofstadt


AVONDLAND EN IDENTITEIT 2015

ISBN 978946153670


Terwijl de wereldpolitiek afkoerst op diepe conflicten (militair: Europa versus Rusland, economisch: het Westen versus China, religieus: Occident versus Islam) worden we nog steeds geregeerd door polderpolitici die uitblinken in pappen en nathouden. Tegelijkertijd groeit een generatie jongeren op die voelt dat de pluizige idealen waarmee zij zijn grootgebracht – het geloof in economische groei, culturele diversiteit en verheven noties van 'soulmates' en romantiek – stuklopen op de keiharde realiteit van concurrentie en selectie. Ondanks alle mooie woorden over emancipatie voelen relaties hol en vluchtig; de polariteit tussen beide geslachten is uit balans. Europa ontwaakt uit de dagdroom van '68 en treft zichzelf aan in een gewelddadige wereld die het maar nauwelijks kan begrijpen. Europese volkeren zoeken naar hun identiteit en zullen opnieuw moeten leren wat machtspolitiek is.

Gesigneerd exemplaar? Klik op de button om dit te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals een bijvoorbeeld een naam.
Kosten €20,00 + €4,- Verzendkosten. Klik op "GESIGNEERD"


"Dat hij op jeugdige leeftijd al over zo'n breed en algemeen thema een boek heeft geschreven, is heel bijzonder. Mijn complimenten met deze moedige intellectuele onderneming." – Wim Couwenberg


BACKERS BUNDEL 

Kindle uitgave


Deze bundel bevat een selectie onderbelichte werken van de hand van dr. Sid Lukkassen. Het bevat ook een uniek en exclusief voorwoord. Het is tot stand gekomen door crowdfunding en is verschenen als tegenprestatie aan de donateurs ofwel: de 'backers'. De bundel is nu ook beschikbaar gesteld voor een wijder-publiek.

Kosten €6,00


"De auteur beheerst als geen ander de klassieke kunst van het debatteren: daar kunnen links én rechts nog van leren." – Esther van Fenema

Moord op Spinoza 2018

ISBN 9789463383592


Met 'Moord op Spinoza' bedoelen wij dat het modernistische wereldbeeld dat hij introduceerde, tegenwoordig geheel tegen alle verwachtingen in, zwaar onder druk staat. Bijna wekelijks vindt er wel een aanslag plaats die wordt opgeëist door IS of een andere islamitisch-terroristische groepering. Die aanslagen worden gemotiveerd door de terroristen zelf onder verwijzing naar een premodern, meer specifiek theoterroristisch, wereldbeeld. Zij spreken in negatieve termen over democratie en willen die vervangen door een theocratie. Zij bekritiseren individuele rechten van de mens en komen op voor de rechten van Allah. Ook het integratiebeleid in Westerse samenlevingen staat aan een voortdurende kritiek bloot. Leiders als Erdoğan geven onverbloemd aan dat de Duitse Turken zich helemaal niet dienen aan te passen aan de Duitse rechtsorde. Soortgelijke opmerkingen maakt ook de koning van Marokko. Marokkanen moeten Marokkanen blijven en vooral geen Westerlingen worden.


Gesigneerd exemplaar? Klik op de button om dit te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals een bijvoorbeeld een naam.
Kosten €18,00 + €4,- Verzendkosten. Klik op "GESIGNEERD"


"De waarden van de Verlichting gelden voor alle mensen in dit land, we maken er allen bewust dan wel onbewust gebruik van. Laten we ze koesteren en verdedigen." – Puck van der Land


Cultuurmarxisme 2018

ISBN 9789463383608


Er waart een spook door het Westen, niet dat van het communisme, maar van het cultuurmarxisme. Het communisme is dood, het cultuurmarxisme springlevend. Cultuurmarxisme is een term waarmee critici bepaalde onderdelen van de linkse politieke agenda aanduiden en afwijzen. Volgens de critici zou het marxisme weliswaar zijn verslagen, maar is het als een fenix uit zijn as herrezen in een andere vorm. Marxisten hebben de preoccupatie met de materiële (sociaaleconomische) omstandigheden verlaten en zich gericht op de cultuur. De arbeider (het proletariaat) 'als troetelkind van linkse intellectuelen' heeft plaats gemaakt voor nieuwe verworpenen der aarde (Fanon). Het heeft geleid tot een soms absurde zoektocht naar "nieuwe zieligheid". Of doet dit onrecht aan de ernst van de situatie? Is er wellicht meer te zeggen voor cultuurmarxisme dan we zouden denken? Is het nu zo dat de arbeider zich heeft geëmancipeerd en staan er nu nieuwe groepen in de wachtrij die onze aandacht en zorg verdienen? Hebben de critici van het cultuurmarxisme het niet gewoon bij het verkeerde eind?


Gesigneerd exemplaar? Klik op de button om dit te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals een bijvoorbeeld een naam.
Kosten €20,00 + €4,- Verzendkosten. Klik op "GESIGNEERD"


"De gezamenlijke noemer van de qua inhoud zeer verschillende bijdragen is het gevaar van de heropleving van het linkse politieke denken. Stof voor pittige debatten tussen links en rechts."  – NBD Biblion


De Europese spagaat 2017

ISBN 9789463381963


Vesting Europa of terugkeer naar de natiestaat? De feitelijke ontwaarding van de natiestaat gaat samen met een groeiende invloed van de Europese Unie. De wens om de EU in een politieke federatie te veranderen krijgt niet overal steun. Integendeel. Veel Europeanen zien liever een herstel van de nationale soevereiniteit inclusief een hervestiging van landsgrenzen. Deze wens tot begrenzing wordt gevoed door de instroom van illegalen en vluchtelingen die veelal uit een islamitische cultuur komen. Media en politiek kijken ondertussen weg van de spanningen tussen allochtonen en autochtonen: liever richten zij hun pijlen op Rusland. Maar lang niet iedereen wenst in de oude vijand de nieuwe vijand te zien. In Europa staan nu twee partijen tegenover elkaar: voorstanders van de EU versus pleitbezorgers van de natiestaat die deel moet uitmaken van een – om het in de woorden van de Gaulle te zeggen – ‘Europa der Vaderlanden’. Deze tegenstelling tussen ‘eurofielen’ en ‘eurosceptici’ speelt in ieder EU-land. In Midden-Europese landen van de Visegrádgroep heeft de kritische houding jegens de EU intussen geleid tot een scherpe opleving van nationaalconservatief gedachtegoed.


Gesigneerd exemplaar? Klik op de button om dit te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals een bijvoorbeeld een naam.
Kosten €25,00 + €4,- Verzendkosten. Klik op "GESIGNEERD"


"Het stuk van Lukkassen is het langste en meest monumentale stuk van het boek. Het is even fris als ernstig en biedt een vernieuwend politiek kompas voor de tijd die is en komen zal." –Jurriaan Mulder


Erdoğan, perceptie, reflectie en analyse 2017

ISBN 9789463382953


Er gaat geen dag voorbij of de sterke man van Turkije haalt het nieuws en dit in toenemende mate op verontrustende wijze. Onder Erdoğan is Turkije, dat jaren politiek en economisch de wind in de zeilen had, in hoogtempo geïsoleerd geraakt. Dit heeft in hoge mate rechtstreeks te maken met de ambities van de president. Erdoğan liet zonder blikken of blozen weten dat de Turkse invloedssfeer zich uitstrekt van Sarajevo tot Jeruzalem en toonde richting Europa maar ook in de eigen regio – Syrië – een zeer eigengereide politiek. Wat zijn de drijfveren van deze man, en wat kunnen we verwachten? In deze bundel staan de volgende auteurs stil bij leven en werk van president Erdoğan:

Gesigneerd exemplaar? Klik op de button om dit te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals bijvoorbeeld een naam.
Kosten €18,00 + €4,- Verzendkosten. Klik op "GESIGNEERD"

"Historicus en filosoof Sid Lukkassen schetst de polariserende strategie van het islamitisch nationaal-populisme dat zich uitstrekt tot in de EU." – Katelijne in 't Scheldt

Keulen: Kalifaat light en de Fallout van een conflict

ISBN 9789461539403


Het nieuws kwam langzaam op gang, maar toen de waarheid zich aandiende was de schok alom. Op nieuwjaarsnacht had zich een orgie van geweld en seksisme voorgedaan voor de Dom en het Centraal Station van Keulen. Niet-Westerse allochtonen en asielzoekers hadden zich op grote schaal misdragen – het kwam zelfs tot verkrachtingen, massale aanrandingen en beroving. Tot dan toe had men ingestemd of gezwegen rond Merkels extreem ruimhartige asielbeleid. Nu ineens brak de verontwaardiging los. Dit boek gaat over Keulen, het anti-Westerse ressentiment van de vluchtelingen en delen van de migrantengemeenschap, het falen van de overheidsinstanties en politici, het liegen en bedriegen en hoe het nu verder moet. 

Gesigneerd exemplaar? Klik op de button om dit te bestellen. Je kan tevens een aantal woorden aangeven die in het boek geschreven moeten worden, zoals bijvoorbeeld een naam.
Kosten €15,00 + €4,- Verzendkosten. Klik op "GESIGNEERD"

"Wie niet té politiek correct was kon echter weten dat een grote instroom van mannen uit een vreemde, veel minder vrouwvriendelijke cultuur uiteindelijk wel tot een ontploffing móest leiden." – Lex Cornelissen


Voor meer recensies klik door naar de website van De Nieuwe Zuil